2003. december 24., szerda

Téli pálforduló

Furcsa sóvárgás lett úrrá rajtam az ünnepek közeledtén.

Bitó László: Téli pálforduló, Népszabadság, 2003. december 24.

2003. december 8., hétfő

Talpra, sajtó!

A bíró is ember - próbáljuk megérteni, megértetni a közelmúlt megdöbbentő bírósági híreit -, de a közhely mögött rejlő igazságot ritkán gondoljuk végig. Például azt, hogy bármennyire elítélendőnek tartjuk is a bírói prejudikációt, emberi gondolkodásunk mellőzhetetlen eszköze a hasonlók csoportosítása - és közös tulajdonságaik feltételezése. E képesség nélkül Mengyelejev aligha fedezi fel az elemek periódusos rendszerét, Newton a gravitációt. Linné sem alkotja meg a növények osztályozását.

Bitó László: Talpra, Sajtó! Magyar Hírlap, 2003. december 8.

2003. november 22., szombat

Szólásszabadság: jog vagy privilégium?

Felfoghatatlan tehát, miért "részesíti előnyben” az Alkotmánybíróság a szólásszabadságot szemben az emberi méltósággal, amelyből jogrendünk alapelvei levezethetők. E fogalom nélkül nem különböztethetnénk meg az állat- és emberölést, a húsevést és a kannibalizmust.

Szólásszabadság: jog vagy privilégium?
Magyar Hírlap.

2003. október 27., hétfő

Jézus neve

Ökrös Tamásnak (október 22.) igaza van abban, hogy Jézus jól ismert mondása: "Adjátok meg [oda] a császárnak, ami a császáré!" válasz volt a tőrbe ejtését célzó, akkor politikai aktualitással terhes kérdésre. Akkor!

Jézus neve, Népszabadság
Vita:
Ökrös Tamás: Jézus és az európai alkotmány, Népszabadság.

2003. október 20., hétfő

Tocsik és Mark Twain

Ismét megáll az ész a Tocsik-ügyben! A jogásznő sikerdíja először a jó erkölcsbe ütközött, aztán a statisztikába. A most megfogalmazott ügyészi álláspont túltesz mindenen. Kimondja ugyanis, hogy Tocsik Mártát csak 380 ezer forint illeti meg, mert a statisztikai hivatal adatai szerint 1996-ban átlagosan ennyit lehetett "ingatlanszolgáltatásban" hat hónap alatt becsületes munkával megkeresni.

Bitó László: Tocsik és Mark Twain, Magyar Hírlap.

2003. október 11., szombat

Isten és az európai alaptörvény

Miért is gondolják azok, akik isteni eredetűnek tartják a Szentírás tekercseit, könyveit, hogy talán Isten nevének valamely világi dokumentumba foglalása lelki életüket, üdvözülésüket szolgálhatja?

Bitó László: Isten és az európai alaptörvény, Népszabadság.

2003. szeptember 27., szombat

Miért nem fogjuk a haldoklók kezét?

Már ma sem teszünk meg minden megtehetőt a végstádiumban lévő betegek életben tartásáért.

Bitó László: Miért nem fogjuk a haldoklók kezét? - Magyar Hírlap.

2003. július 1., kedd

A terminális paralízis veszélye

Miután állami milliárdok úsztak el alvállalkozások és alapítványok búvópatakjaiban - jó volt hallani üvegzsebtörvényről, szigorúbb mércéről. A korrupció elleni fellépés azonban csak annyiban tekinthető erénynek, amenynyiben nemcsak tisztább, de hatékonyabb kormányzáshoz is vezet.

Bitó László: A terminális paralízis veszélye
- avagy a mérce mércéje
, Népszabadság.

2003. május 31., szombat

Hová jutunk - via Viagra?

A New York-i Columbia Egyetem professzora, a világhírű, Nobel-díjas Erik Kandel és csapata csakugyan fontos megfigyelésekkel járult hozzá az emlékezet, a memória élettanának feltárásához. Habár (miután nyugdíjba mentem az orvosi kar egy másik tanszékéről) nem tartottam lépést újabb eredményeivel, a hír, amely a Népszabadságban is megjelent (Memóriazavarra "agy Viagra" 2003. május 13., 1. oldal és Klinikai próbán az "agy Viagrája", 25. oldal), egyáltalán nem lepett meg.

Bitó László: Hová jutunk - via Viagra? , Népszabadság.

2003. április 19., szombat

Kik ölték meg Jézust?

Naponta százszor is bocsánatot kérhetnek pápák, püspökök egyházuk évezredes antiszemitizmusáért. Ez nem elég. Kimondhatják ezerszer is, hogy felmentik a zsidóságot az istengyilkosság vádja alól. Nem elég.

Bitó László: Kik ölték meg Jézust? Népszabadság.