2007. november 30., péntek

Újravizitált vizitdíj

Többen felvetették, hogy Tóth Károly javaslata a vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlésére valamiféle - talán a népszavazással összefüggő - taktikázás lehet. Mivel igazi indokait nem ismerem, ezzel nem foglalkozom.

Az egészségügyben valóban helye van a szolidaritási elemnek, de a szolidaritás emberek, és nem az ember és az állam viszonyában értelmezhető.
Ebbe az is beletartozik, hogy fölöslegesen nem vesszük igénybe azokat a szolgáltatásokat, amelyekre mások valóban rászorulnak. Ettől az önzetlenségtől még messze állunk. Így el kell fogadnunk a valamennyiünket korlátozó módszereket, ha nem akarjuk, hogy a korszerű, de mind költségesebb egészségügyi ellátás egyre több honfitársunk számára elérhetetlen legyen.

Bitó László: Újravizitált vizitdíj, Népszabadság, 2007. november 30.

2007. november 17., szombat

Brutustól tartva

"Amikor a köztársasági hadsereg végleges vereséget szenvedett, Brutus önkezével vetett véget életének".

Bitó László: Brutustól tartva, 2007. november 14.

Antikorrupciós opciók

Furcsa és képmutató ötlet a nem túl fejlett ítélőképességéről elhíresült fiatalemberről "zuschlágolásnak" nevezni azt a korrupciós manipulációt, amelyben - valljuk be őszintén - nincsen semmi egyedi. A befolyással való üzérkedés mindig is velünk volt, és jelen van ma is az összekacsintástól a durva zsarolásig.

Bitó László: Antikorrupciós opciók, Népszabadság, 2007. október 29.

2007. október 22., hétfő

Az egész technopuccs az interneten olvasható!

Dél-amerikai könyvbemutató körutamon, a partalóniai tévének adott interjúm estéjén felkeresett egy hölgy a szállodában. Amikor a recepció feltelefonált, határozottan azt válaszoltam, hogy csak reggel fogadhatom. Mégis, pár perccel később, halk kopogtatás után kellemes női hang kért bebocsátást. Méghozzá jó magyarsággal. Persze ajtót nyitottam. Kíváncsiságból: először csak pár ujjnyira. Arcát azonban nem láthattam: eltakarta a mélyen szemébe húzott, nagy karimájú kalap. Na meg a résen becsúsztatott, vaskos mappa, melyet nem engedett el, így hát behívtam. Fiatalos tartású és mozgású, de ötvenesnek látszó, jól öltözött hölgy lépett a szobába. Alaposan körülnézett, mint aki meg akar győződni róla, hogy egyedül vagyunk. Közben az iménti jó magyarsága helyett a spanyolt és magyart idegesen keverve kért ocsánatot a zavarásért. Majd bemutatkozott: – Hilda vagyok, az ebben foglaltak – nyújtotta felém a mappát – szerzőjének nagynénje. Hellyel és borral kínáltam, de nem vettem át a megviseltnek látszó dossziét. Azóta az egész technopuccs-dosszié letölthető pdf formátumban vagy megvásárolható a könyvesboltokban.

2007. október 11., csütörtök

Technopuccs: nyilvános könyvbemutató

A technopuccs dosszié nyilvános bemutatójára 2007. október 16-án, kedden 19 órakor a Fészek Klub nagytermében, a Budapest, VII ker. Kertész utca 36. (Dob utca sarok) szám alatt kerül sor. A belépés természetesen díjtalan. A könyv a helyszínen kedvezményes áron vásárolható meg, és persze lehetőség lesz dedikálásra is!

A kriminális politikáról szóló politikai krimi bemutatóját V. Bálint Éva vezeti. Az egybegyűlteket köszönti: Láng József, az Argumentum Kiadó igazgatója. A szerzővel beszélget Hegedűs D. Géza, közreműködik Igó Éva színművész, hozzászól Gordon Agáta és Gábor György.

Korábban: Előzetes a krimiből

2007. október 6., szombat

A technopuccs dosszié - előzetes a krimiből!

Dél-amerikai könyvbemutató körutamon, a partalóniai tévének adott interjúm estéjén halk kopogtatás után kellemes női hang kért bebocsátást szállodai szobámba. Méghozzá jó magyarsággal. Persze ajtót nyitottam: először csak pár ujjnyira. Arcát azonban nem láthattam: eltakarta a mélyen szemébe húzott, nagy karimájú kalap. Na meg a résen becsúsztatott, vaskos mappa, melyet nem engedett el. Így hát behívtam.

Meghívó a nyilvános könyvbemutatóra itt!

2007. szeptember 24., hétfő

A félelem jogán

Elnök úr talán nem tudja, mit jelent félelemben élni, hiszen Szálasiék vérengzését, sőt a Rákosi korszak legsötétebb éveit is gyermekként élte meg. A Kádár rezusimnek sem volt üldözöttje. Talán ebből eredhet kifejezett nyugalma, nyugalomra intése: "amikor a radikális jobboldaltól való félelem napirendre került, tisztázni akarom, hogy a veszély eltúlzását, és ezzel a félelem növelését ilyen káros manipulációnak tartom, és elítélem." Történelmünk tudatában eltúlozható a félelem a radikális jobboldaltól? Persze most is hallottuk azt az egy-két mindent eltúlzó hangot, de az Elnök úrnak a veszély bagatellizálását, a morálisan elfogadhatatlan hallgatást kellett volna elítélnie.

Bitó László: A félelem jogán, Népszabadság, 2007. szeptember 21.
Kapcsolódó anyagok: Tízezrével kell megmutatnunk magunkat, A sólyom, a sikló és a turul

2007. szeptember 10., hétfő

Tízezrével kell megmutatnunk magunkat

Mit terveznek az antifasiszták? Milyen hálózatot kell (kellene) építeni? Tanácskozzunk, szervezzük meg önmagunkat! Bitó László itt várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Korábban: Antigárdisták

2007. szeptember 9., vasárnap

A Közéleti társaságok szabad hálózatában

Kitelepített mezőgazdasági munkás, munkaszolgálatos szénbányász, emigráns szemészprofesszor, hazatelepült író és publicista, megszállott humanista, potenciális egyházalapító. Nagy vonalakban és elöljáróban ennyit Bitó Lászlóról, akivel Bencsik Gyula beszélgetett.

Bitó Lászlóval Bencsik Gyula beszélget, Klubháló, 2007. szeptember 9.

K: Többnyire baloldali médiumokban publikál, szerepel.

BL: Szerepelnék én jobboldaliakban is, de nem hívnak.
Többen kérdezték már tőlem, hogyhogy nem jobboldali vagyok a diktatúrában elszenvedett igazságtalanságok miatt. Erre azt szoktam felelni, hogy a diktatúra se nem bal-, se nem jobboldali. Az egyik könyvemben leírom, hogy nem úgy kell elképzelni a politikai spektrumot, mint egy egyenes vonalat, melynek egyik végén van a jobboldali, másik végén a baloldali diktatúra, hanem mint egy kört, amelynek az alsó pontján, a nadírján helyezkedik el a zsarnokság. Akármelyik irányban indulunk el, ha magunk mögött hagyjuk a normális emberi kapcsolatokat és a józan észt, eljutunk a zsarnoksághoz.

2007. augusztus 30., csütörtök

Antigárdisták

Gyimesi népdal szól a bánatról, a keserűségről, amikor „a testvér is ellenség”. Ismerős arcok a tömegben: Vágó István, Bitó László, Gábor György, Bodor Pál, Mécs Imre.

Krug Emilia: Antigárdisták, 168 óra. Kapcsolódó cikk.

2007. augusztus 28., kedd

A sólyom, a sikló és a turul

A Magyar Gárda felesküvésének hátterei: Sólyom elnök úr háza, melyet a nemzet azért ad neki, hogy onnan fentről szemmel tartsa a hon ügyeit, s ha kell, kongassa meg a vészharangot, ahogy aratás előtt a templom tornyából ügyelt a tűzőr a nép kenyerére. S mögöttük ott a sikló, amelyet sose érdekelte, ki van fenn, s ki lent - ki akar feljutni, ki kész lecsúszni. És ott volt még a hatalmas turul, melynek már mindent látnia kellett volna, de most is hátat fordít a történteknek, mint akkor is, mikor a most felesketettek szellemi elődjei mentek a vágóhídra - miután ártatlanok ezreit keserves halálba küldték.

A sólyom, a sikló és a turul, Népszabadság
Kapcsolódó cikk:
Kőszeg Ferenc: Igény volna rá..., Népszabadság.
Bodor Pál blogjában a cikkről.

Nyílt levél a Gárda ügyében

Dúlja a közéletet a gárda, Népszabadság.
E többség keresztény tagjai nevében fogalmaztak tegnap nyílt levelet értelmiségiek. Azt írják, megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a szélsőjobboldali-radikális Magyar Gárda alakuló gyűlésén a katolikus, református és evangélikus egyház papja, illetve lelkészei felszentelték a szervezet zászlaját. Megdöbbenve fogadták az érintett egyházak ezzel kapcsolatos nyilatkozatát is, amely pusztán azt deklarálta, hogy a jelen lévő papok nem képviselték "hivatalosan" az egyházat, ám egyetlen szóval sem határolódtak el papjuk, lelkészeik cselekményétől és a Magyar Gárda programja által képviselt szellemiségtől. "A keresztény teológiát ismerők pontosan tudják, hogy egy felszentelt pap, illetve lelkész hivatalos egyházi felhatalmazás nélkül is mindenkor az egyházszervezet által képviselt teológiai, spirituális egyházi valóságot képviseli - hacsak az egyházvezetés kifejezetten meg nem vonja tőle ezt a jogot" - írták. (Az aláírók között van Bitó László nyugalmazott egyetemi tanár, Columbia Egyetem, New York, Szöllőssy Ágnes művészettörténész, Tillmann József filozófus, dr. Világhy Ernő professzor, közgazdász, egyetemi tanár, (Kölni Egyetem).

2007. július 8., vasárnap

Meghalni az életért

Az élet utolsó szakasza nem csak a haldoklás. Az utolsó mérföld nem más, mint az öregedésből eredő életmódot diktáló szakasz. Ennek fontos része a halál előtti rítus, az elengedés, amit nem béklyózhat a félelem. „Végre beláthatnánk, hogy a jó élethez szervesen hozzátartozik a jó halál, annak a tudata, hogy ez elvárható, és a jó halálra éppúgy fel kell készülni, mint az életre, amire sok évet és pénzt fordítunk az óvodától az egyetemig.” (Bitó László)

Gyüre Ágnes: Meghalni az életért, Spanyolnátha.

2007. május 30., szerda

Többet, de hogyan?

Meglep, hogy némely politikus milyen egyértelműen képes elutasítani minden már bevezetett, javasolt vagy lehetséges egészségügyi (biztosítási) reformot (lásd például Pokorni Zoltán írását e rovatban, május 16-án), miközben a szakma egyetért abban, hogy (valaminő) reformok kellenek. Más politikusok pedig mintha túlzott reményeket fűznének a több alapbiztosítós rendszerhez.

Bitó László: Többet, de hogyan? Népszabadság 2007. május 30.

2007. május 14., hétfő

A hazugság apológiája

Majd’ egy éve, május 26-án hangzott el az őszödi beszéd, a híres-hírhedtté vált vallomás: „hazudtunk.” Máig se tudjuk, ki és kinek készítette (nem aktatáskába rejtett mikrofonnal!) az igen profi felvételt. Szigorú szakelemzés szűkre vonhatná a használt eszközök és így az elkövetők körét. De az utóbbi években más politikai infólopás is, (ld. servergate), valamint hazug vádak, cégeltüntetések maradtak sötétben. Ha feledésbe merülnek is, az intézményeken esett csorbák felhalmozódnak.

A hazugság apológiája, Népszava.

2007. április 10., kedd

A bányarém

Kraszna elvtárs, az aknász, figyelmeztetett a sikta végén, hogy nem hagyhatom el a helyemet a szállítószalagnál, míg valaki le nem vált. De nem jött senki. S a lámpám fénye már sárgult, akkumulátora aligha győzi még nyolc óra hosszat. És ha akkor sem érkezik váltás? Lámpa nélkül soha nem jutok ki ebből a beroggyant vágatból. A sújtólég miatti tilalom ellenére egy szöggel kinyitottam a zárát, és gyors, határozott mozdulattal kikapcsoltam a lámpát.

A bányarém, Élet és Irodalom.

(Részlet a szerző Az örökség munkacímű, 2007-re tervezett 56-os regényéből.)

2007. március 9., péntek

Tűzkeresztség után

Még tavaly, az MTV-székház "ostroma" után fogtam hozzá ehhez az íráshoz, és még most is óvatosan fogalmazok, nehogy preventív "rendpártiságomban" - és nem feledve, hogy Nyugaton gyakran mihez vezetett a tömegek olykor fékezhetetlenné gerjedő dühe - úgy tűnjön, hogy az őszi rendőri fellépést minden túlkapásával együtt elfogadhatónak tartom. Tehát előrebocsátom: minden erőszakot, a tettlegest és a verbálist is elítélem.

Tűzkeresztség után, Élet és Irodalom.

2007. február 23., péntek

56-os megemlékezés: magyar egység Amerikában

A mai magyar belpolitikai helyzetet figyelembe véve talán meglepő, de harminckét, különböző élet-utat bejárt, különböző nézeteket valló 56-os menekült nagy szeretetben és békés egyetértésben emlékezett a fél évszázaddal korábbi élményeire.

Horváth Gábor: 56-os megemlékezés: magyar egység Amerikában, Népszabadság.

2007. január 2., kedd

Alkatilag baloldali

Katolikus és baloldali. Író. Ötvenhatban emigrált Amerikába, ott orvos lett. Fölfedezte a glaukóma új gyógyszerét, amelyért a szemészet legjelentősebb nemzetközi díját is megkapta. A rendszerváltás után visszatért Magyarországra. Azóta regényeket, publicisztikákat ír. Nemrég jelent meg az Argumentum Kiadónál esszékötete Ahogy láttam címmel, és – Szyksznian Wanda illusztrációival – Gáspár, Menyhért, Boldizsár című karácsonyi története.

Sándor Zsuzsanna: Alkatilag baloldali, 168 óra