2007. szeptember 9., vasárnap

A Közéleti társaságok szabad hálózatában

Kitelepített mezőgazdasági munkás, munkaszolgálatos szénbányász, emigráns szemészprofesszor, hazatelepült író és publicista, megszállott humanista, potenciális egyházalapító. Nagy vonalakban és elöljáróban ennyit Bitó Lászlóról, akivel Bencsik Gyula beszélgetett.

Bitó Lászlóval Bencsik Gyula beszélget, Klubháló, 2007. szeptember 9.

K: Többnyire baloldali médiumokban publikál, szerepel.

BL: Szerepelnék én jobboldaliakban is, de nem hívnak.
Többen kérdezték már tőlem, hogyhogy nem jobboldali vagyok a diktatúrában elszenvedett igazságtalanságok miatt. Erre azt szoktam felelni, hogy a diktatúra se nem bal-, se nem jobboldali. Az egyik könyvemben leírom, hogy nem úgy kell elképzelni a politikai spektrumot, mint egy egyenes vonalat, melynek egyik végén van a jobboldali, másik végén a baloldali diktatúra, hanem mint egy kört, amelynek az alsó pontján, a nadírján helyezkedik el a zsarnokság. Akármelyik irányban indulunk el, ha magunk mögött hagyjuk a normális emberi kapcsolatokat és a józan észt, eljutunk a zsarnoksághoz.